banner seokod.pl

Pzwfs.com.pl-Jet grounting

Dodano: 13 lat 4 miesiące temu
Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych, w skrócie PZWFS oferuje pomoc inwestorom i zarządzającym obiektami, którzy nie mają wystarczającego doświadczenia w projektowaniu i wykonywaniu np.: obiektów podziemnych, fundamentów w trudnych warunkach gruntowych i terenowych, wzmacnianiafundamentów istniejących budowli, ulepszania podłoża gruntowego. Zrzeszenie, kieruje się realizacją następujących celów: troską o stankrajowego wykonawstwa fundamentów specjalnych, ochroną praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków wobec związków zawodowychpracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, troska o autorytet zrzeszonych Członkóworaz ich wysoki poziom etyczny i zawodowy.Zadaniami PZWFS, są m.in.: działanie na rzecz rozwoju techniki wykonawstwa fundamentów specjalnych i nowych technologii w budownictwie,troska o doskonalenie wiedzy i podnoszenie jakości robót fundamentowych, m.in. przez organizowanie szkoleń i konferencji oraz ocenę kwalifikacjii certyfikację, obrona interesów Członków Zrzeszenia w sprawach wynikających z ich działalności, inicjowanie, opracowywanie i opiniowanieaktów legislacyjnych,norm,instrukcji,przepisów, publikacji oraz wspieranie prac rozwojowych dotyczących fundamentó specjalnych, działalnośćmarketingowa i akwizycyjna, reprezentowanie wykonawców fundamentów specjalnych przez wyrażanie opinii i wspieranie specjalistycznymi opracowaniami technicznymi i naukowymi.

Podobne wpisy

Komentarze

Pzwfs.com.pl-Jet grounting
Adres strony:
Wyświetleń:
991
Wizyt:
810
Kliknięć:
150
CTR:
18.52%